Condicions generals

Hora d'arribada:
a partir de les 16 h de la data concretada.

Hora de sortida:
a les 16 h de la data de sortida.

(aquestes hores poden ser modificades previa petició per part del client)


Forma de pagament: un 20% del total estipulat en el moment de fer la reserva i la resta del pagament es farà a l'arribada de la casa.
No s'accepten targetes de crèdit.

Es prohibeix l'allotjament i utilització de les instal·lacions per un nombre major de les persones acordades.
Un cop finalitzada l'estada, els clients dexaran tots els estris al lloc que correspongui.

Si algun client vol portar un animal domèstic, s'ha d'informar previament als propietaris.
No es permet fer festes a l'exterior de les cases a partir de les 24 h.
Una persona adulta es farà responsable del seu grup, i deixarà el seu DNI i número de telèfon mòbil als propietaris de la casa el dia d'arribada.